Winberg, vad hände med Telias kvinnor?

RELATIONER

Men Margareta Winberg! Nu blev det väl ändå lite tokigt.

I statliga Telia minskar andelen kvinnor i styrelsen. Trots vice statsministerns påbud om motsatsen.

Foto: ULF HÖJER
Vad hände? Jämställdhetsminister Margareta Winberg har sagt att en fjärdedel av börsbolagens styrelser ska vara kvinnor. Annars skulle hon kvotera in dem.

I slutet av förra året visade vice statsminister Margareta Winberg klorna. Hon, som även ansvarar för jämställdhetsfrågorna i regeringen, meddelade att det senast 2004 skulle sitta en kvinna på åtminstone var fjärde styrelsepost i börsbolagen. Annars tänkte hon lagstifta om kvotering.

Men Margareta Winberg är inte herre i sitt eget hus. Det står klart sedan den statliga telejätten Telia Sonera i går presenterade sin nya styrelse.

Just nu består styrelsen av åtta ledamöter som utsetts av bolagsstämman. Två av dem är kvinnor, svenskan Caroline Sundewall och finskan Eva Liljeblom.

Andelen kvinnor sjunker

Det ger en kvinnlig representation på 25 procent, alltså precis på Margareta Winbergs nedre gräns.

Efter bolagsstämman utökas styrelsen med en person. Det blir nio ledamöter. Sju av dem kommer att vara män medan de två kvinnorna sitter kvar. Det innebär att andelen kvinnor i styrelsen sjunker till 22 procent, alltså under Margareta Winbergs nedre gräns.

Detta är givetvis ingen jätteskandal. Däremot är det pikant. Svenska staten är största ägaren i Telia Sonera, börsens största företag, med 46 procent av aktierna.

I dag är Margareta Winberg i Finland. Hon ska berätta om feministpartiet socialdemokraterna. "Hur syns feminismen i partiet, i riksdagsarbetet och i regeringsarbetet?"

Frågan är vad finska staten har att lära. De äger 19,4 procent av aktierna i bolaget men har i likhet med Sverige nominerat en kvinnlig styrelseledamot.

Nordea klarar gränsen

Svenska staten är delägare i två andra stora börsbolag, den nordiska bankjätten Nordea och flygbolaget SAS. Ägarandelen är 18,2 respektive 21,5 procent.

Där är andelen kvinnliga styrelseledamöter högre. I Nordea besätts tre av elva poster av kvinnor. I SAS är det två av sex. Det blir en representation på 27 och 33 procent.

Det förefaller alltså som om andelen kvinnliga styrelseledarmöter blir fler ju lägre den svenska statens inflytande är. Men så illa kan det väl ändå inte vara, Margareta Winberg?

Lena Mellin