Aborterna ökar bland tonårstjejer

RELATIONER

Fler och fler kvinnor gör abort i Sverige.

Den största ökningen står tonårstjejerna för.

Men i resten av världen hårdnar abortmotståndet.

Foto: GETTY IMAGES
MOTSTÅNDARE I Sverige ökar aborterna bland tonårstjejer. Men på många håll i världen försämras kvinnornas möjligheter att välja själva. Här demonstrerar amerikanska konservativa mot abortlagarna i Washington.

Sedan Bushadministrationen tillträdde har det blivit svårare för amerikanska kvinnor att själva bestämma om de vill göra abort.

Kända abortmotståndare får topposter i det amerikanska samhället.

Skolelever uppmanas att avstå från sex före äktenskapet och får ingen information om preventivmedel.

Amerikanska organisationer som arbetar med bistånd får inte längre några bidrag från den amerikanska regeringen om de informerar om abort eller ger vård åt kvinnor som gjort abort.

- Den här politiken öppnar för resten av världen att skärpa motståndet mot abort, säger Katarina Lindahl, generalsekreterare för RFSU.

I Europa finns det gott om abortmotståndare som nu får allt större inflytande. Det handlar inte om ändrade lagar, snarare om en strängare tillämpning av de gamla reglerna.

Hårda regler

Sedan kommunismens fall har en stor förändring skett i länderna i Östeuropa. Ett exempel är Polen.

På 70-talet var Polen ett land som svenska kvinnor åkte till för att göra abort. I dag är det ett av de länder som har hårdast regler i Europa. Däremot är abort tillåtet på privata kliniker, för dem som kan betala för sig.

På Malta är abort straffbart och kan ge upp till tre års fängelse.

Landet har ingått ett avtal med EU som säger att abortlagen kommer att stå över eventuella framtida EU-lagar. Det är ett undantag som Irland redan har.

Vägrar utföra abort

Andra länder där abortmotståndet hårdnar:

Portugal. Har en lag som tillåter abort, men den är mycket begränsad i praktiken. Vårdpersonal vägrar ofta att utföra abort.

Litauen. Katolska kyrkan har ett starkt inflytande och motsätter sig sexualundervisning i skolorna.

Belgien. Den katolska organisationen Caritas har uppmanat alla katolska sjukhus att starta abortrådgivning. Målet är att förhindra aborter.

Emmy Sundqvist