Skadade kvinnans självkänsla

Unik HD-dom: Man dömd för grov kvinnofridskränkning efter år av terror

RELATIONER

Upprepade fall även av relativt lindriga brott mot en närstående kvinna ska bedömas som grov kvinnofridskränkning.

Skälet: hennes självkänsla skadas allvarligt.

Det slår Högsta domstolen (HD) fast i en dom på fredagen.

En 49-årig man från Skärholmen i södra Stockholm får därmed sin dom på tio månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning fastställd. Han ska också betala 40 000 kronor i skadestånd till sina barns mor.

Mannen har kastat glas på kvinnan, sparkat henne och slagit henne, tagit strupgrepp och knuffat omkull henne. Han har också vid ett tillfälle hotat att döda henne. HD bedömer att endast en av gärningarna varit allvarlig.

Frågan är då, skriver HD, om han ska dömas för misshandel, ofredande och olaga hot som skilda brott eller om den samlade brottsligheten ska bedömas som grov kvinnofridskränkning.

Svaret blir alltså grov kvinnofridskränkning. Skälet är att det handlar om flera kränkande övergrepp med ett tidsmässigt samband, som allvarligt skadat kvinnans självkänsla.

HD väger in kvinnans hela situation i bilden. Hon var nyinflyttad i Sverige, kunde ingen svenska och var ensam hemma med små barn. Mannen försökte på olika sätt styra och begränsa hennes kontakter med omvärlden och gjorde inget för att underlätta för henne att komma in i det svenska samhället. Hon var mer eller mindre utlämnad åt honom, konstaterar HD i sin prejudicerande dom.

Ewa Tures/TT