Vad köper du för extrapengarna?

Ny undersökning: Män köper bensin och kvinnor kläder

RELATIONER

De svenskar som har pengar över sedan det nödvändigaste är betalat lägger dem på kläder, restaurangbesök, nöjen och bilar. Det visar en SCB-studie över hushållens utgifter.

Foto: PER BJÖRN

Konsumtionen skiljer sig också mellan män och kvinnor samt mellan stadsbor och glesbygdsbor.

Statistiska centralbyrån (SCB) har undersökt de svenska hushållens utgifter under 1999-2001. Genom att slå samman konsumtionsstatistik för tre år och räkna upp den till 2001 års priser har SCB kunnat jämföra de svenska hushållens konsumtion.

Skillnader mellan män och kvinnor

Ensamstående kvinnor och män gör av med lika mycket pengar men föga förvånande visar SCB:s genomgång att de spenderar pengar på olika saker. Kvinnor lägger i större utsträckning sina pengar på kläder, hygienartiklar, möbler och husgeråd. Män lägger mer av sina pengar på bilar, restaurangbesök och alkohol än vad kvinnorna gör.

Även om inte resultaten förvånar är det enligt Katarina Hansson, projektledare för undersökningen, första gången man kunnat bekräfta konsumtionsmönstren.

Låginkomsthushåll lägger pengar på tobak

Katarina Hansson pekar på en annan skillnad i hushållens konsumtion.

- Det jag tycker är intressant är att vi ser var de rikare hushållen lägger de pengar som blir över när man har köpt basvarorna, säger Katarina Hanson, statistiker på SCB.

SCB har delat upp hushållen i grupper efter disponibel inkomst och jämfört dem med lägst och högst inkomster. Det är inga större skillnader när det gäller basutgifter som för livsmedel och mat. Däremot lägger hushållen med de lägsta inkomsterna två till tre gånger så mycket pengar på tobak som hushållen med högst inkomst. Höginkomsthushållen å sin sida lägger mer pengar på kläder, skor, möbler, bilar, fritidsaktiviteter och kultur.

Regionala skillnader

Studien visar även att det finns stora regionala skillnader i konsumtionsmönstret. Ensamstående utan barn i Stockholm lägger ner mer än dubbelt så mycket pengar på lokalresor, hotellnätter, utemåltider och alkohol än ensamstående utan barn i andra städer och på glesbygden.

Studien Hushållens utgifter 1999-2001 bygger på resultat från Utgiftsbarometern 1999-2001. Cirka 4 500 hushåll har deltagit i undersökningen genom att föra kassabok över sina utgifter.

Anna Kakuli/TT