Var tredje kvinna på Chalmers blir sexkränkt

RELATIONER

GÖTEBORG (TT)

Nästan var tredje kvinnlig studerande vid Chalmers Tekniks högskola i Göteborg har kränkts sexuellt. Och hälften av dem har utsatts för könskränkande beteende.

Det visar en enkät som gjorts på högskolan och som besvarats av 4 200 studenter. Det innebär en svarsfrekvens på 56 procent, bland kvinnorna svarade 68 procent och bland männen hälften.

Sexuella trakasserier har i enkäten delats upp i dels könskränkande beteende, dels sexuella kränkningar. Könskränkning innebär till exempel att inte bli tagen på allvar eller att bli förlöjligad på grund av könstillhörigheten. Sexuella kränkningar handlar om beröring, kommentarer och blickar.

Närmare hälften av de svarande kvinnliga studenterna har utsatts för könskränkning, av lärare i lika hög grad som av andra studenter. Trettio procent av de kvinnliga chalmeristerna har även utsatts för kränkningar av sexuell natur, då mest av studentkollegor, skriver Göteborgs-Posten.

Undersökningen visar också att det är tre gånger vanligare att en kvinnlig student sextrakasseras än en manlig.

Resultaten bekymrar högskolans rektor, Jan-Eric Sundgren. Men de förvånar honom inte.

- Det är en spegling av samhället och vår enkönade tradition på skolan, säger Sundgren till tidningen.

TT