Färre kvinnor startar företag

Ny studie: "Det handlar om tradition"

RELATIONER

Antalet kvinnor som startar företag har minskat de senaste två åren. Det visar studien Fina flickor startar inte företag, genomförd av Svenskt Näringsliv.

90-talets trend med ett ökat antal kvinnliga företagare verkar nu bruten. För varje nytt företag med minst en anställd som startades av en kvinna i fjol gick det 4,2 företag startade av män visar Svenskt Näringslivs studie. När studien genomfördes för första gången för två år sedan var förhållandet ett "kvinnligt" företag mot 3,9 "manliga".

- Det handlar mycket om tradition. Man jobbar ju mycket i kluster och finns det många män som har företag så blir det också många män som startar företag. Det är en orsak, säger rapportförfattaren Göran Wikner.

De regionala skillnaderna är också stora. Överkalix är den kommun där störst andel kvinnor startade företag de senaste två åren, därefter kommer ett antal Stockholmskommuner och Åre. I sju kommuner startades inte ett enda aktivt företag av kvinnor under samma period.

Svenskt näringslivs chefsekonom Stefan Fölster lyfter fram ytterligare en förklaring till att kvinnors företagande inte ökar. Han menar att privat företagande inte tillåts lika ofta i branscher där många kvinnor arbetar som till exempel inom hälso- och sjukvården.

Även nyföretagandet för både kvinnor och män är ojämnt fördelat regionalt visar samma studie. Stockholms län ligger långt över alla andra och lägst andel nya företag har Västernorrlands, Västmanlands och Bleking län.

- Jag tycker det är stor skandal att man inte har lyckats bättre med nyföretagandet i allmänhet och för kvinnor i synnerhet. Vi får ju mäta i delar av promille för att kunna jämföra kommunerna, säger Göran Wikner.

Anna Kakuli/TT