Lagen skulle ändras - men inget har hänt

RELATIONER

Regeringen vill att män ska kunna dömas för våldtäkt - även om kvinnan var berusad.

Det har gått fem år sedan jobbet med att förändra lagen började. Men än finns inget lagförslag.

1998 fick en kommitté direktiv att se över sexualbrottslagen.

Gunilla Berglund är rättssakkunnig på justitiedepartementet. Hon förklarar fördröjningen av lagen med kritiken som framkommit, problem med gränsdragningar och att det är ett stort arbete att se över hela sexualbrottslagstiftningen.

- Det är ett prioriterat projekt och vi jobbar för fullt. Målet är att regeringen ska kunna presentera någon form av förslag under senare delen av hösten.

Här intill är vad som gäller i dag - och hur de nya förslagen ser ut.

En proposition kan komma i början av nästa år.

Om att vara full

I dag gäller:

När en kvinna är full och inte kan värja sig mot sex räknas hon som sexuellt utnyttjad - inte våldtagen. Undantagen är om det går att bevisa att hon blivit drogad eller utsatt för hot eller våld.

Sexualbrottsutredningen föreslår:

Även om offret självt berusat sig ska övergreppet kunna räknas som våldtäkt.

Kritiken:

Att handikappade som inte heller kan värja sig fortfarande skulle räknas in under rubriceringen sexuellt utnyttjande.

Vad som är våldtäkt

I dag gäller:

Som våldtäkt räknas regelrätta samlag eller övergrepp som kan jämföras med påtvingat samlag (till exempel om gärningsmannen använder en flaska).

Sexualbrottsutredningen föreslår:

Även andra slags sexuella övergrepp ska kunna rubriceras som våldtäkt om de är tillräckligt kränkande.

Till exempel att gärningsmannen håller fast kvinnan och onanerar mot henne.

Kritiken:

Begreppen om kränkning är för vaga och det kan i sin tur leda till tolkningsproblem.

Cecilia Gustavsson