”Sverige är som gjort för singlar”

RELATIONER

Det svenska samhället har skapat singelboomen, och nu påverkar singlarna i sin tur samhället.

Det säger Kjell A Nordström, doktor i ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm.

Foto: Hanna Teleman
frukost för sig själv Ekonomie doktor Kjell A Nordström demonstrerar hur en typisk singelfrukost med gott om plats ser ut.

– Vi har byggt en samhällsstruktur som uppmuntrat till att leva ensamma. Det började med makarna Myrdal som ville krossa kärnfamiljen, befria oss från traditioner, klass och kön. Alla funktioner som låg i familjen skulle flyttas ut och skötas av samhället.

Inte beroende

Han nämner daghem som tar hand om barnen och äldrevården som tar hand om de gamla. Skattelagarna upphäver också beroendet av andra – sambeskattningen togs bort och alla beskattas var och en för sig.

– Ingen är egentligen beroende av någon annan för att klara sig. Att leva ihop bygger helt på konceptet kärlek, säger Kjell A Nordström.

– Attityderna har också förändrats: att vara 39 och inte ha levt ihop med någon ses inte längre som särskilt konstigt.

Men det är skillnad på stad och landsbygd. Än så länge.

– Storstäderna har blivit ett slags tummelplats för singlarna. Men jag tror att antalet ensamstående kommer att fortsätta öka dramatiskt och att tendensen kommer att sprida sig.

Påverkar samhället

I takt med att antalet ensamstående blir fler påverkar de samhället.

Till exempel behövs fler små lägenheter, och arbetsplatserna satsar mer på kick-offer och andra aktiviteter när de anställda inte har någon familj att gå hem till.

Och många inser att det går att tjäna pengar på alla ensamstående.

Kroglivet blomstrar. Det kommer nya böcker och filmer om singlar. Compact living med bäddsoffor och ihopfällbara bord har blivit ett välkänt begrepp. Enpersonsportionerna trängs i frysdiskarna.

”Realiserar sig själv”

Mycket är utomordentligt bra med singellivet, tycker Kjell A Nordström.

– Man slipper sitta fast i sociala strukturer, man kan realisera sig själv fullt ut. Men man har också hela ansvaret för sig själv – väljer man bort barn så får man stå för det.

Cecilia Gustavsson

ARTIKELN HANDLAR OM