Nytt hopp för kvinnor med bröstcancer

Metod med saltvatten ökar chansen att få behålla brösten

RELATIONER

Tre av fyra kvinnor som fått bröstcancer kan behålla brösten med en ny behandling. Metoden som går ut på att den borttagna tumören ersätts med saltvatten utförs vid norska sjukhuset i Telemark skriver VG.

300 patienter har provat behandlingen sedan projektet startade 2001. Enligt överläkaren Ivar Guldvog, som har utvecklat metoden, har hittills inga kvinnor drabbats av återfall.

– Patienterna har fått saltvatten i brösten efter att tumören opererats bort så att formen kan bevaras. Med tiden omvandlas vattnet till bindväv som ersätter det som tagits bort, säger han till Dagavisen.

Större säkerhet

Guldvog anser att saltvattnet ökar säkerheten för patienterna eftersom större bit av det cancerdrabbade bröstet kan tas bort än tidigare. Efter ingreppet krävs strålbehandling för att metoden ska vara effektiv.

Chanserna att få behålla brösten med den nya metoden minskar om cancern upptäcks vid ett sent skede.

Professor Steinar Thoreson vid Norges cancerinstitutet säger att andra sjukhus använder sig av saltvattenmetoden till viss del, men att ingen kan visa upp så goda resultat som Guldvog.

Lotta Zachrisson