Hotade och slagna invandrarflickor tas inte på allvar

Ny rapport riktar skarp kritik mot socialtjänsten

RELATIONER

Invandrarflickor som blir slagna eller som hotas av sin familj blir inte tagna på allvar när de söker hjälp hos socialtjänsten.

Enligt en ny rapport från Integrationsverket betraktas de inte som våldsoffer, utan som en del av en familjekonflikt.

Foto: Eva Tedesjö
Fadime Sahindal mördades av sin pappa förra året. Orsak: hon ville bestämma över sitt eget liv. Fadime blev 26 år.

Flickor som utsätts för hedersrelaterade brott betraktas inte som våldsoffer inom socialtjänsten. När hotade eller misshandlade invandrarflickor vänder sig till myndigheten bemöts de annorlunda än svenska flickor. Familjevåld inom utländska kulturer anses vara ”normalt” och antas ha religiösa orsaker.

– Ibland har socialtjänsten tagit kontakt med flickornas föräldrar för att lösa problemet. Man kan undra om de hade ringt till mannen om en svensk, misshandlad kvinna bett om hjälp, säger Tomas Uddin på Integrationsverket.

Vänder sig till kvinnojourerna

Mordet på Fadime Sahindal, och debatten om hedersmord som följde, ligger till grund för rapporten som Integrationsverket gjort på uppdrag av regeringen.

Den bygger bland annat på intervjuer och en enkätundersökning bland kvinnor som sökt hjälp hos landets kvinnojourer, och är alltså skarpt kritisk mot kommunernas socialtjänster.

När invandrarflickor inte fått hjälp har de vänt sig till kvinnojourerna, där de mötts av en helt annorlunda attityd.

– Att allt fler kvinnojourer växt fram speglar de brister som finns i samhällets institutioner. Kvinnojourerna lyckas där socialtjänsterna inte lyckas, säger Tomas Uddin.

Rapporten presenterades under onsdagen och är skriven av Paulina de los Reyes, docent i ekonomisk historia.

Hanna Blanksvärd