Startsidan / Wendela

15-24 - svara här

15-24: Hur ofta har du sex?

Varje dag

2-3 veckan

1 gång i veckan

Någon gång i månaden

Mer sällan

Aldrig

15-24: Tror du att du har mer eller mindre sex än dina jämnåriga?

Mer

Mindre

Lika mycket

15-24: Har du mer eller mindre sex nu än när du var yngre?

Mer

Mindre

Lika mycket

Se resultat

Senaste TV-klippen
Följ wendela
Om Aftonbladet