Startsidan / Wendela

45-54 - svara här

45-54: Hur ofta har du sex?

Varje dag

2-3 veckan

1 gång i veckan

Någon gång i månaden

Mer sällan

Aldrig

45-54: Tror du att du har mer eller mindre sex än dina jämnåriga?

Mer

Mindre

Lika mycket

45-54: Har du mer eller mindre sex nu än när du var yngre?

Mer

Mindre

Lika mycket

Se resultat

Senaste TV-klippen
Följ wendela
Om Aftonbladet