Invandrare skiljer sig mer än svenskar

RELATIONER

Invandrare skiljer sig mer än svenskar.

Listan toppas av chilenare och iranier.

Foto: KATRIN JAKOBSEN
Det är oftast kvinnan som tar initiativ till skilsmässan.

Det är fem gånger vanligare att ett chilenskt invandrarpar skiljer sig jämfört med ett svenskt par. Ju längre bort ursprungslandet ligger, desto högre är skilsmässosiffrorna.

Det visar en avhandling av Mehrdad Darvishpour, forskare i sociologi vid Stockholms universitet, som ser tre förklaringar:

Sämre socioekonomiska förhållanden, kulturkrocken och könsperspektivet.

Svårt anpassa sig

- Kvinnors frigörelsetakt är snabbare än männens anpassningsförmåga även i Sverige, som har den tredje största separationsfrekvensen efter Kanada och USA. Om inte svenska män klarar utvecklingen, då är det ännu svårare för en invandrad man, säger forskaren.

Kvinnor tar initiativ

I nästan samtliga fall var det invandrarkvinnorna som tagit initiativ till skilsmässa.

- Trots att många efteråt upplevde isolation, vårdnadstvister, våld och ekonomiska bakslag var det nästan ingen som ångrade skilsmässan, säger Mehrdad Darvishpour.

Så skiljer vi oss i Sverige

Britt Peruzzi

ARTIKELN HANDLAR OM