”Frågor om sexvanor borde bli förbjudna”

RELATIONER

Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, tycker att domstolarna förnedrar kvinnor genom att ta upp deras sexualvanor.

– Man brukar inte fråga den som blivit rånad om han har blivit rånad förut.

Foto: Björn Lindahl
Nu förbereds ändringar i sexualbrottslagen. Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, tycker att man bör passa på att skriva in att domstolarna inte ska fråga om sexbrottsoffrens förflutna.

Regeringen förbereder ändringar i sexualbrottslagen. Leijonhufvud tycker att man bör skriva in att domstolarna inte ska fråga om offrens förflutna.

– Det är bara i sexualmål som offret utfrågas om sitt förflutna, men man frågar inte gärningsmännen.

– Man måste flytta fokus till de misstänkta. Som exempel kan man fråga de åtalade om de brukar turas om med andra män att ha sex med kvinnor de inte känner, menar Madeleine Leijonhufvud. Hon tycker också att rätten vid gruppvåldtäkter måste lägga ansvaret på var och en av männen, och inte se dem som en grupp.

– I dag kommer de undan för lätt. Var och en måste känna sitt ansvar för handlingen när frågorna ställs. Som: ”Trodde du verkligen att hon frivilligt var med på det som just du gjorde?” I dag missar domstolarna ofta det.

Cecilia Gustavsson