Långa köer tvingar kvinnor att göra kirurgisk abort

Bara en av tre hinner ta abortpiller

RELATIONER

Antalet förlossningar ökar. Likaså antalet aborter.

Köerna är nu så långa att många kvinnor i Stockholm inte hinner välja vilken sorts abort hon vill göra.

Parallellt med varje babyboom följer en abortboom. I Stockholms län har antalet aborter ökat med 630 om året sedan 1997.

Sedan mitten av 1990-talet görs det i snitt 8 300 aborter om året.

Nu när det råder babyboom igen klarar inte sjukvården av att ge alla kvinnor som vill medicinsk abort. I en artikel i Dagens Nyheter berättar läkare att de ofta möter stressade kvinnor som först fastnat i telefonkö och sedan måste vänta på att få träffa en läkare. Det kan göra att graviditeten går över vecka nio som är gränsen för medicinsk abort.

Det händer även att kvinnorna hinner gå över vecka tolv. Därefter blir aborten ett mer komplicerat kirurgiskt ingrepp.

Medicinska aborter är betydligt färre just i Stockholm. En tredjedel av alla aborter gjordes före vecka nio. Motsvarande siffra för en del andra delar av Sverige är 70 procent.

– Målet måste vara att kvinnan själv ska få avgöra hur aborten ska genomföras, säger Agneta Zellbi, överläkare på gynekologiska mottagningen i Stockholm, till Dagens Nyheter.

Meri Liljegren, överläkare på Södersjukhusets gynekologavdelning, vill förbättra och skapa nya rutiner.

– Det är helt oacceptabelt att kvinnor inte snabbt får träffa en läkare. Just nu skapar vi en vårdkedja där vi samarbetar med ungdomsmottagningarna. Det krävs mycket socialt arbete med att minska framför allt tonårsaborter, säger hon.

Under sin tid vid makten uppmanade de borgerliga partierna i Stockholm sjukhusen att dra ner på verksamhet som kunde utföras privat. Det, tillsammans med en tro på att det nya, receptfria akutpillret, skulle stabilisera aborterna på en låg nivå har bidragit till att man i dag har för liten kapacitet, uppger Dagens Nyheter.

Det är främst tonårsaborterna som ökar. Men även bland kvinnor mellan 35 och 39 har antalet aborter ökat.

Kajsa Hallberg