Här är resultatet av enkäten i sin helhet

RELATIONER

Svaren är angivna i procent. 11 022 röstade.