– Lärarna måste uppmärksamma de tysta flickorna

Barn- och ungdomsminister Berit Andnor chattade om unga flickor som skär sig

RELATIONER
Berit Andnor.