Allt fler unga flickor skadar sig själva

Familjeministern slår larm: ”Vi måste hjälpa”

RELATIONER

500 flickor med självmordstankar ringde till Bris förra året.

Alltfler unga flickor skär sig på kroppen eller skadar sig på annat sätt men det finns ingen organiserad kunskap för att hjälpa dem.

Nu uppdrar familjeminister Berit Andnor åt Socialstyrelsen att samla ihop den kunskap som finns om unga flickors psykiska ohälsa.

Foto: Lasse Allard
Barn- och familjeminister Berit Andnor.

Det finns över 5 000 forskningstudier av pojkar med adhd/damp.

Bland flickor har det gjorts 25 sådana studier. Det konstaterar barn- och familjeministern Berit Andnor i ett debattinlägg.

”I fjol ringde 500 flickor till Bris med självmordstankar. I 350 fall berättade flickorna att de skar sig i armar och handleder. I fjol fick Bris 18 000 samtal, tre fjärdedelar kom från flickor. Bris fick 7 000 e-brev, 85 procent kom från flickor. Aldrig har så många flickor hört av sig till Bris”. skriver Andnor i Dagens Nyheter.

Hon sammanfattar att när flickor och pojkar mår dåligt så är det pojkarna som får uppmärksamhet. De sätts i första rummet ända från förskolan, medan flickorna mår allt sämre.

Andnor visar på färsk statistik från Riksförsäkringsverket, vilken talar om en oroväckande ökning av flickor som får sjukhusvård för självförvållade skador. Statistiken visar också att pojkarna mycket oftare än flickorna får en diagnos ställd.

Ministern vill därför att flickornas ohälsa kartläggs.

”Jag lägger nu ett uppdrag på Socialstyrelsen för att få veta mer om flickornas situation. Hur ser det ut i andra länder? Finns det internationell flickforskning? Vilka metoder ska vi använda för att hitta de flickor som skadar sig själva? Framför allt - hur kan vi förebygga?”, frågar Berit Andnor.

”Vi har redan förlorat mycket tid, nu vill jag se snabba resultat”.

Hon vädjar till föräldrar och till dem som arbetar med barn att ”se de här flickorna långt innan de skadar sig själva. Erfarenheterna visar att flickorna sällan avslöjar några symtom i skolan. De sköter sig och agerar inte förrän de är ensamma”.

”Det finns ingen som ser de här tjejerna”

Läs mer

Simone Söderhjelm, TT