Tvingad att vänta i veckor på abort

Allt fler opereras - helt i onödan

RELATIONER

Väntetiderna för att göra abort blir allt längre runtom i landet.

Det gör att många kvinnor inte hinner få abortpiller. De tvingas i stället till operation.

Foto: PER LANDÉN

Antalet aborter ökar. På flera håll hinner sjukvården inte med. Väntetiderna växer för att först få träffa en läkare, och sedan få tid för själva ingreppet.

Efter nio hela graviditetsveckor går det inte att göra en tidig medicinsk abort. Då måste kvinnan genomgå en operation, en kirurgisk abort.

Högre infektionsrisk

- Det är helt absurt att kvinnor tvingas till en metod som man vet har högre infektionsrisk och dessutom är dyrare för sjukvården. Forskning visar också att kvinnor föredrar medicinsk abort, säger Ingela Wiklund, barnmorska och vårdsakkunnig i kvinnosjukvård i Stockholms läns landsting.

Köerna ser mycket olika ut i landet. Det kan skilja flera veckor.

- Målet är högst två veckor från första kontakten med sjukvården till utförd abort, säger Ingela Wiklund. Det här är en resursfråga.

Oense om abortpiller

För att korta väntetiderna tycker hon att även barnmorskor måste få rätt att skriva ut abortpiller. Den åsikten har också RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning.

Men Viveca Odlind, docent i gynekologi och sakkunnig i aborter hos Socialstyrelsen, håller inte med:

- Att fastställa tidig graviditet är en fråga för läkarna. Det ligger på verksamhetscheferna att organisera vården så att köerna inte blir orimliga.

Andelen medicinska aborter förra året - lista län för län

Cecilia Gustavsson