10-åringar söker vård för anorexi

1 av 2 | Foto: NÄT
Claes Norring kräver snabbare vård.
RELATIONER

Köerna växer samtidigt som patienterna blir allt yngre.

I dag söker även tioåringar hjälp för anorexi och bulimi.

- Patienterna måste få hjälp fortare, säger psykologen Claes Norring.

Längst är köerna i Stockholm där 400 patienter väntar på att få vård. I Göteborg väntar över 50 patienter. I Varberg, där en av de största slutenvårdsavdelningarna finns, väntar drygt 20 patienter.

- Patienterna sorteras inte på ett systematiskt sätt i dag och därför blir köerna långa, säger Claes Norring, föreståndare för Nät, Nationellt kunskapscentrum för ätstörningar.

- Primärvården skulle kunna ge mer hjälp och göra enklare insatser på ett tidigt stadium. Men i dag är primärvården alldeles för överbelastad.

Hög dödlighet

Av psykiska sjukdomar har anorexi och bulimi högst dödlighet. Enligt en dansk studie löper patienterna nio gånger ökad risk att dö av självsvält eller hjärtsvikt, men även av självmord.

Flickor mellan nio och 13 år som bantar löper stor risk att få ätproblem när de blir äldre.

Ätstörningarna skulle kunna upptäckas tidigare, visar en ny avhandling.

- Bantning är en stark riskfaktor för ätstörningar, säger Katarina Lunner vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, som nyligen presenterade sin avhandling om störda ätbeteenden hos flickor mellan sju och 20 år.

- Har man börjat banta är det vanligt att man fortsätter, säger hon.

Riskzon 9-13 år

Studien visar att andelen flickor som bantar ökar då flickorna är mellan nio och 13 år. Och risken för stört ätbeteende ökar markant om flickorna:

inte är nöjda med sina kroppar

blir retade för sitt utseende

väger mer än normalt

Ju tidigare man upptäcker att flickor tänker på bantning, desto större är chanserna att hjälpa flickorna att få en sund inställning till mat.

- Men skolan har ingen strategi att hantera flickor som bantar. Skolhälsovården skulle ganska enkelt kunna fråga flickor om de bantar och följa upp det under skoltiden, säger Katarina Lunner.

Skolan skulle också kunna förebygga problemen genom att lära barn äta ordentligt och arbeta aktivt för att barn ska vara nöjda med sig själva och sin kropp.

Så många köar för behandling

Viveca Bladh