Föda barn kan ge krigsskada

RELATIONER

LONDON

Den intensiva smärtan vid förlossningar kan ge samma typ av posttraumatisk stress som soldater kan få efter svåra upplevelser i krig.

Tillståndet är nyupptäckt och kan förväxlas med postnatal depression, visar brittisk forskning.

Docenten i psykologi, Stephen Joseph vid Warwick-universitetet i Birmingham, säger nu att många inom vården förväxlar posttraumatisk stress med postnatal depression. Symptomen är delvis likartade.

Men det finns kvinnor som aldrig blir upptäckta eftersom det inte finns en medvetenhet om problemet.

Mardrömmar

Stephen Joseph visar att mellan 2 och 5 procent av kvinnor som fött barn utvecklar posttraumatisk stress, ett tillstånd som blivit känt genom patienter som haft svåra upplevelser i krig. Men ett större antal visar symtom, till exempel mardrömmar.

- Det finns fall som visar att symptom på posttraumatisk stress också fått menlig påverkan på moderns tidiga relation till barnet, säger Stephen Joseph i tidningen Daily Telegraph.

Kejsarsnitt

Det handlar om svårigheter att skapa band med barnet eller rädsla för det. Stephen Joseph har hittat vissa faktorer som ökar sannolikheten att utveckla posttraumatisk stress. Det är svåra förlossningar som krävt kejsarsnitt, att mannen inte varit stödjande nog eller att kvinnan upplevt att hon inte fått tillräckligt mycket stöd från personalen.

Resultatet av Stephen Josephs forskning är publicerad i tidskriften "Psychology, Health and Medicine".

Leif Kasvi