Professor: Ta kommandot över större projekt hemma

RELATIONER

Kvinnor är inte teknikrädda, men de har inte erövrat de stora pro-jekten än.

Energin går till småplocket hemma.

Foto: Krister Hansson
SE UPP Boel Berner, professor i tekniksociologi, varnar för traditionell uppdelning av hushållsutgifterna mellan man och kvinna.

Enligt Boel Berner, professor i tekniksociologi vid Tema Teknik och social förändring i Linköpings universitet, som studerat kön och teknik, finns det en skillnad mellan hur män och kvinnor ser på teknik.

Bland uppfinnare är det vanligt att kvinnorna ofta försöker hitta en nyttig lösning på ett konkret problem som de själva upptäckt. Män som uppfinner är ofta mer fascinerade av själva tekniken.

Film om dammsugare

Sedan jämställdhetsrörelsen lyfte upp frågan om hushållsarbete har kvinnor blivit bättre på att ta till sig teknik. 50-talets husmorsfilmer som skulle få kvinnorna att inse dammsugarnas och tvättmedlens förträfflighet, behövs knappast i dag.

– Man ville motivera kvinnor att använda ny teknik, säger Boel Berner.

Då fanns det en vision om att välfärdssamhället skulle komma kvinnorna till del, enligt Boel Berner. I dag kanske visionerna borde handla om att kvinnorna tog kommandot över de större projekten i vardagen.

– Det är ju ofta kvinnor som gör det lilla småplocket i hemmet än i dag, medan männen målar om huset, säger Boel Berner.

Köper olika saker

Rutinplocket, som sammantaget oftast är lika tidsödande som de stora projekten, hänger också samman med hur man delar på utgifterna hemma:

– Männen köper kapitalvaror medan kvinnor står för de fortlöpande utgifterna som mat och kläder.

Om kvinnorna alltså avsäger sig en del av ansvaret för markservicen kan de satsa lite mer. Boel Berner höjer också ett varnande finger: den ensidiga uppdelningen av ekonomin borde makar se upp med. Vid en skilsmässa blir det tydligt att fortlöpande utgifter är svåra att värdesätta, och den make som köpt en apparat eller bil kan hävda att den är hans eller hennes.

Viveca Bladh