Gissa hur ofta vi har sex!

Räknar du gångerna? Det har 17 021 svenska kvinnor gjort i Aftonbladets nätundersökning om hur ofta vi älskar.

Foto: Maria Östlin
RELATIONER

Vi tror att grannen gör det oftare.

Svenskar gör det i genomsnitt 2–3 gånger i veckan. Men vi tror att grannen och vännerna gör det oftare.

l 17 021 personer deltog i Söndags sexenkät på nätet. Av de fem åldersgrupperna – från 15 år och uppåt – tror alla utom den yngsta (15–24) att de har mindre sex än sina jämnåriga.

– Vi har byggt upp en jargong kring sexualiteten som säger att sex alltid är så himla fint och njutbart. Med sina vänner pratar man bara om det som är bra och häftigt och sällan om det som är tungt och jobbigt, att man faktiskt inte orkar ha så mycket sex, säger Gert-Inge Brander, förbundsordförande på RFSU.

Majoriteten av dem som deltog i Söndags enkät uppger att de har sex 2–3 gånger i veckan. Det stämmer bra överens med genomsnittet för den sexuellt aktiva befolkningen i Sverige.

Gert-Inge Brander tycker att 2–3 gånger låter ”riktigt bra” med tanke på hur trötta och utarbetade människor är i dag.

– Stressen i samhället fungerar inte särskilt bra ihop med sexualiteten, som kräver ett visst lugn och närvaro.

Majoriteten av männen och kvinnorna i enkäten har mindre sex idag än när de var yngre – med undantag av gruppen 15–24 år. De har i stället mer sex nu än tidigare.

Nneka Amu