Victoria - snart gör alla kvinnor som du

Heja, Victoria! Du är en föregångare. Sverige kommer att införa kvinnlig värnplikt. Snart.

1 av 2 | Foto: MAGNUSSANDBERG
TONGIVANDE Även Sveriges försvar ska komma ifatt jämställdheten och införa värnplikt för kvinnor. Åtminstone om några år. Victoria visade vägen under sin militärutbildning på Swedint utanför Södertälje.
RELATIONER

Sverige berömmer sig ofta om att vara världens mest jämställda land. Kvinnor har samma rättigheter och skyldigheter som män.

Utom på ett område. Försvaret. Det är bara unga män som har mönstringsplikt. Det är bara unga män som har tjänstgöringsplikt i Försvarsmakten.

Men det kommer att bli ändring på det. Det slår försvarsberedningen fast i den rapport som lades fram i går.

Försvarsberedningen är en grupp som består av representanter för samtliga partier i riksdagen. En av uppgifterna är att göra bedömningar om det framtida försvaret.

I den nya rapporten slår beredningen för första gången fast att Sverige kommer att införa könsneutral värnplikt. Det ses "som en naturlig utveckling på sikt".

Grunden har lagts

Exakt vad det innebär är oklart. Beredningens ordförande Håkan Juholt (s) talar lite löst om försvarsbeslutet 2007. Eller 2010.

Det skulle innebära att Sverige då blir ett av ett fåtal länder i världen med kvinnlig värnplikt. I all blygsamhet har grunden redan börjat läggas. Försvaret har övergått till två storlekar på handdukarna. En lite större för den som inte vill trippa oskyld från det tvåkönade duschrummet.

Miljöpartiet och vänsterpartiet hade velat införa värnplikt för både kvinnor och män redan från nästa års försvarsbeslut. Men det ville inte resten av partierna. Inte heller försvarsminister Leni Björklund:

- Att införa könsneutral värnplikt är ingen akut fråga.

Orsakerna år två.

För det första genomgår försvaret en enorm bantnings- och omställningskur just nu. Man vill inte röra till det ytterligare.

För det andra kostar det pengar. Enbart att mönstra alla unga kvinnor går på omkring 125 miljoner kronor om året.

Färre gör lumpen

I dag gör omkring 200 flickor om året lumpen. Men de söker sig i likhet med kronprinsessan Victoria, som gick den grundläggande soldatutbildningen på försvarets internationella skola Swedint i mars, helt frivilligt till försvaret.

Andelen unga män som gör lumpen minskar år från år. 1994 gjorde 58 procent av dem som mönstrat värnplikten. Förra året hade siffran krympt till 36 procent.

De kommer inte att bli fler i framtiden. Att få göra lumpen kommer att bli som att bli uttagen till landslaget. Bara de bästa duger. Hjärnkraft, inte muskelkraft, blir avgörande.

Skillnaden jämfört med i dag är att de värnpliktiga kommer att vara både killar och tjejer. Precis som i Eritrea och Israel - länder med en annan syn på försvarets uppgifter än den svenska.

Lena Mellin