Psykiater: Rätten har gjort ett vettigt övervägande

RELATIONER

Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet, stöder domen.

- Det görs alldeles för sällan en riskbedömning av förövaren. Det har gjorts i det här fallet och här tycker jag att rätten har gjort ett vettigt övervägande.

Enligt Svedin finns förövare som begått övergrepp i en viss krissituation och de måste skiljas ut från dem som vanemässigt riktar sin sexualitet mot barn. Därför måste en riskbedömning göras.

Men i det här fallet bedömer utredaren att mannen har en måttlig till hög risk att återfalla?

- Man bedömer att det är mammans oro som genererar problemet, medan risken kanske inte är så stor för att pappan förgriper sig på en pojke och man säger att pojken tycks ha det bra hos pappa.

Kan man garantera att han inte förgriper sig även på pojkar?

- Ingen kan garantera det, men man kan säga att risken är betydligt mindre eftersom han tidigare bara varit intresserad av flickor.

Är en person som är dömd för övergrepp en bra förälder?

- Om man begått övergrepp på sitt eget barn så har man inte kunnat hålla sina behov särskilda från sitt barns behov, och det ökar argumentationen för att man inte är en god förälder.

- Om det varit mot sonen som gränserna hade överskridits hade det varit en högrisksituation.

Christina Larsson