Sexuella övergrepp tas aldrig på allvar i vårdnadstvister

RELATIONER

Misstankar om sexuella övergrepp på barn tas inte på allvar i vårdnads- och umgängestvister.

Det varnar barnpsykologer, läkare och jurister för.

I samtliga fall där en förälder fört fram påståenden om våld, hot eller övergrepp i en vårdnadstvist har domstolen bedömt att misstankarna inte har någon grund.

Det visar en studie som Barnombudsmannen gjort av ett antal vårdnadstvister. I de fall domstolen har dömt till enskild vårdnad har det i stället handlat om umgängessabotage.

1998 kom en ny vårdnadslag där barnets rätt till båda sina föräldrar betonas. Men den fungerar inte i familjer där det förekommer våld eller sexuella övergrepp, varnar allt fler.

- Hela lagen om gemensam vårdnad är grunden till problemet. Den är skriven för normala familjer som kan samarbeta, säger Carina Stridh, chef för Kriscentrum för kvinnor i Göteborg.

Lena Feuk, advokat med särskild inriktning på familjerätt och brottmål hävdar att rättstillämpningen i Sverige måste vara varje förövares dröm., eftersom sexuella övergrepp mot ett barn är ett brott som är svårt att bevisa. Men det är lätt att bevisa. Om ett umgänge inte kommer till stånd stödjer lagstiftningen förövaren, anser hon.

- Domstolarna tar inte bakgrunden på allvar. Sexuella övergrepp mot barn går inte att samarbeta bort.

Tidigare i artikelserien

Christina Larsson