Svenskarnas sexliv har blivit sämre

- männen har tappat lusten

RELATIONER

Allt fler svenskar söker hjälp för att de har ett dåligt sexliv. Främst är det unga och kvinnor som ökar på landets sexologiska mottagningar, men det är männen som har tappat lusten.

- Det är mycket olustproblematik som kan hänga samman med hur vi lever idag, säger Agnes Lindeberg, barnmorska på sexologiska mottagningen i Blekinge.

Dubbelt så många personer har sökt hjälp hos sexologiska mottagningen i Blekinge i år jämfört med samma period förra året. En av de stora skillnaderna är att patienterna sjunker i ålder, merparten av de som sökt hjälp i år är mellan 30 och 40 år gamla.

Lindeberg tror att ökningen delvis kan bero på att folk är mer medvetna om att det går att söka hjälp idag och att samhällsklimatet är mer öppet vad gäller sex. Samtidigt har kraven ökat.

- Vi ställer högre krav på att sexlivet är bra idag och kvinnans sexualitet har fått en ny roll, säger Lindeberg.

Gertrud Aigner arbetar som familje- och sexualterapeut i Stockholm. Även hon säger att allt fler söker hjälp för sitt sexliv.

- Sex är mer självklart idag och vi värderar det högt i en relation.

Oftast söker ett par hjälp för att den ena parten inte har lust till samlag. För vissa kan en gång i halvåret vara tillräckligt medan den andra parten vill älska minst en gång i veckan.

Enligt Aigner blir det allt mer vanligt att männen inte har någon lust och att kvinnorna därför söker hjälp för sina män. Lindeberg är inne på samma spår.

- Kvinnorna kanske kan uttrycka bättre att något inte är bra, säger hon om varför antalet patienter, och då främst kvinnor, ökat.

Idag finns det sexologiska mottagningar på ett fåtal landsting i Sverige. Problematiken tas ännu inte på allvar, hävdar Aigner och kräver att någon tar politiskt ansvar för området.

Tips för ett bättre sexliv

Agnes Lindeberg, barnmorska på sexologiska mottagningen i Blekinge, ger sina råd för ett bättre sexliv.

Åsa Asplid