Hormonbehandling fördubblar risken för bröstcancer

RELATIONER

Kvinnor som får HRT, en hormonbehandling mot klimakteriebesvär löper nästan dubbelt så stor risk att drabbas av bröstcancer. Det visar en ny amerikansk studie.

HRT står för Hormone Replacement Therapy och är en kombination av östrogen och progestin. Kvinnor över 65 som fått HRT i mer än fem år löper 1,7 gånger större risk att utveckla bröstcancer jämfört med kvinnor som inte fått behandlingen. För vissa typer av tumörer ökade risken ännu mer av behandlingen.

– Det finns ingen likvärdig behandling mot akuta klimakteriebesvär just nu, säger Jonas Berg, bröstcancerexpert på Radiumhemmet, Karolinska sjukhuset.

- Vi vet att risken för bröstcancer ökar. Det är en diskussion man får ta med sin läkare om man behöver HRT-behandling, säger han.

Svårare hitta tumörer

En annan undersökning visar att behandlingen gör det svårare att upptäcka tumörer med mammografi. Cancertumörerna hos kvinnor som fått HRT-behandlingen var större när de upptäcktes jämfört med hos andra kvinnor.

- Kvinnor som är oroliga kan sluta med behandlingen två veckor innan de ska på mammografiundersökningen, säger Malcolm Whitehead, brittisk expert på HRT till BBC News.

Lotta Zachrisson