"Nollvision för våld mot kvinnor"

Margareta Winberg i nytt förslag till regeringen

RELATIONER

En nollvision för våld mot kvinnor.

Det föreslår jämställdhetsminister Margareta Winberg för regeringen.

Anledningen är att våld mot kvinnor fortsätter att öka.

Margareta Winberg är ordförande i Nationella rådet för kvinnofrid som efter tre års arbete nu lagt fram en rapport för regeringen. Det rapporterar tidningen Metro idag.

Förra året anmäldes 2 184 fall av våldtäkt och grov våldtäkt.

Från juli förra året till den sista juni i år blev enligt polisanmälningarna 105 personer under 15 år våldtagna utomhus.

356 kvinnor har under samma period polisanmält att de utsatts för våldtäkt utomhus.

Det är några exempel på statistik från brottsförebyggande rådet, BRÅ, som tidningen Metro redovisar.

Nationella rådet för kvinnofrid har arbetat som rådgivare åt regeringen.

I sin slutrapport föreslår alltså nu rådet att regeringen ska arbeta med målet en nollvision för våld mot kvinnor.

- Kan man ha en nollvision när det gäller döda i trafiken, då borde man väl ha en nollvision när det gäller våld mot kvinnor, säger Ingegerd Sahlström, projektledare i rådet till Metro.

Nollvisionen gäller inte bara våldtäkter. Rådet påminner i sin rapport om bland annat trafficking, hedersrelaterat våld, pornografi misshandel i hemmen.

Lyssna på webbradio

Kvinnofridrådets förslag:

Så skriver rådet i sin rapport:

Simone Söderhjelm