Antalet kvinnor på styrelseposter ökar

Hotet av kvotering har gett resultat

RELATIONER

Regeringen har nått ett av sina delmål för jämställdhetspolitiken. Näringsdepartementet har nu räknat antalet kvinnor i styrelserna i samtliga bolag där staten äger mer än 20 procent. Och då visar det sig att andelen ligger precis över det uppsatta målet om 40 procent.

I en skrivelse om företag med statligt ägande som regeringen överlämnade till riksdagen i maj framgick att andelen kvinnor i bolag där staten äger 100 procent uppgick till i genomsnitt 42 procent. Inkluderas delägda bolag som SAS, Celtica, SOS Alarm, Teliasonera, Bilprovningen och Svensk Exportkredit ligger andelen alltså fortfarande över 40 procent.

''Det här visar att regeringen som ägare är ett bra föredöme i att rekrytera kvinnor till styrelser. Jag hoppas att detta skall inspirera övriga ägare att vidga sina kontaktnät och rekryteringsvägar'', skriver en nöjd näringsminister Leif Pagrotsky i en kommentar till uppgifterna.

Ännu så länge är det dock vanligen så att män tar hand om ordförandeklubban i de aktuella bolagen. Andelen kvinnliga styrelseordföranden är 16 procent.

Mer jämställt är det på posterna som vice styrelseordförande där andelen kvinnor uppgår till 31 procent.

TT