Kvinnliga chefer har högre utbildning – drar ändå nitlotten

Männen vinnare i löneligan trots att de inte går på högskola lika länge

RELATIONER

STOCKHOLM (TT)

En kvinnlig chef är betydligt oftare högutbildad jämfört med sina manliga kollegor. Ändå tjänar kvinnorna sämre, visar fackförbundet Ledarnas chefsbarometer.

En genomsnittlig chef i Sverige tjänar 31900 kronor i månaden, är 48 år gammal och jobbar ungefär 47 timmar i veckan.

Männen dominerar fortfarande i chefsvärlden, 65 procent män, och det blir tydligare högre upp i hierarkin. Det senare förklarar en del av löneskillnaden mellan könen. En genomsnittlig kvinnlig chef har 28500 kronor i månaden medan männen i snitt tjänar 33800 kronor i månaden. En annan förklaring är att männen oftare chefar i den privata sektorn där löneläget är högre.

Men trots att männen klättrar högre i chefstrappan och därmed tjänar bättre så är kvinnorna betydligt högre utbildade. 72 procent av de kvinnliga cheferna har högskoleutbildning mot 49 procent av männen. Det är också betydligt vanligare med högskoleutbildning bland cheferna i den offentliga sektorn där kvinnor och män är lika många.

Av enkäten framgår också att de nya cheferna blivit färre jämfört med förra årets undersökning. Det kan bero på att intresset för att bli chef har minskat, det har andra studier bland unga akademiker antytt:

- Vi vet inte att det är så, det kan man bara spekulera i. Men det vore olyckligt om det är en trend, att det inte fylls på med nya chefer, säger Olle Hernborg, marknadsanalytiker på Ledarna.

Ledarnas chefsbarometer bygger på telefonintervjuer med hjälp av opinionsföretaget Temo bland 400 chefer på olika arbetsplatser runt om i landet.

Enligt statistiken finns cirka 350000 chefer på olika nivåer på cirka 70000 arbetsplatser med minst tio anställda inom privat och offentlig sektor.

Olle Lindström/TT