Fetma ökar risken för bröstcancer

Höjer produktionen av östrogen hos kvinnor som har passerat klimakteriet

RELATIONER

För kvinnor är det inte bara risken för hjärt-kärlsjukdomar som ökar ju större valkarna kring midjan blir.

Nu visar en internationell studie att fetma även ökar risken för bröstcancer.

Det var sedan tidigare känt att en fettrik diet ökar risken för kvinnor att utveckla cancer.

Nu visar en ny studie att fetma höjer halten av kvinnligt könshormon hos kvinnor som passerat klimakteriet.

Den höjda östrogenproduktionen gör i sin tur att risken för bröstcancer ökar med ungefär 20 procent.

Kvinnor i åtta länder

Rönen kommer från en internationell studie där nästan 3.000 kvinnor i åtta länder följdes i mellan två och tolv år.

Ingen av kvinnorna hade bröstcancer när studien inleddes och ingen använde hormonersättning.

Sammanlagt utvecklade 624 av kvinnorna bröstcancer. Hormonhalten i deras blod jämfördes med den hos kvinnorna som inte utvecklat cancern.

Kvinnorna delades även in i grupper efter deras BMI (Body Mass Index), som är ett mått på övervikt.

Man upptäckte då att i takt med att BMI-värdet steg ökade även östrogenhalten och cancerrisken.

Kvinnor med ett BMI över 30 har en 18 procent högre risk att utvecka bröstcancer än kvinnor med ett BMI på 25.

Kan påverka själva

Vikten är långt ifrån den enda faktorn som avgör om en kvinna utvecklar bröstcancer eller inte – anlag, antal barn man föder, vid vilken ålder man föder dem vid och hur lång tid av livet man menstruerar är andra viktiga faktorer.

– Men fetma är något som kvinnor själva kan påverka. Enkelt uttryckt, genom att hålla en sund vikt undviker man en extra risk att utveckla bröstcancer, säger doktor Tim Key vid cancerforskningsgruppen vid Oxfords universitet till BBC.

Vad är BMI?

Tidigare artiklar

Anders Thoresson

ARTIKELN HANDLAR OM