Så släpper du taget

RELATIONER

Påminn dig själv om...

det orimliga i att kontrollera allt som händer i livet.

Lägg upp en plan

Fundera, när är ditt kontrollbehov som störst? Sätt upp en tydlig gräns. Exempel: "Om Lasse ringer ska jag inte påminna honom om räkningarna."

Ta reda på orsaken

Ett kontrollbehov bottnar ofta i dåligt självförtroende. Ställ dig frågan: Vad är det jag är rädd för - egentligen?

Tänk positivt

Tänk positivt!. Säg till dig själv: "Vad som än händer så ordnar det sig till slut."

Förhandla

Om ditt kontrollbehov är nära kopplat till andra människor, diskutera med dem. Säg till exempel: "Jag föreslår att jag håller koll på det här så håller du koll på det där."

Våga bryta mönster

Skapa utrymme för nya sidor hos dig själv. Du måste inte vara den i familjen som håller koll på räkningar, kvartssamtal och middagsbjudningar bara för att du haft den rollen i flera år.

Prata med en nära vän

Att prata med någon om ditt kontrollbehov ger distans.

Sök hjälp

Är kontrollbehovet stort, kontakta en psykolog.

ARTIKELN HANDLAR OM