Svårare för kvinnor att bli polis

RELATIONER

STOCKHOLM (TT)

Kvinnor klarar ett par test sämre än män när de söker in på Polishögskolan. Det visar resultaten av de prov som Pliktverket låter de sökande genomgå.

Enligt analyser som Pliktverket gjort av nio intagningsomgångar klarade kvinnorna både psykologsamtalet och det skriftliga begåvningstestet sämre än männen, skriver Dagens Nyheter.

Det finns flera förklaringar till de olika resultaten. En kan vara att fler begåvade män än kvinnor söker till Polishögskolan, säger Pliktverket.

– En mer teoretiskt lagd tjej kanske ser andra vägar för sin karriär, säger chefspsykologen Johan Lothigius på Pliktverket.

En annan förklaring är ett svårutrotat manligt perspektiv på polisyrket, säger Rikspolisstyrelsens rekryteringschef Marie Andersson.

Brister i testet

Andersson misstänker brister i det hittillsvarande begåvningstestet. Hon hoppas på att ett nytt test eliminerar risker för att männen gynnas.

Under åren 1997-2001 sökte 4 350 till polisutbildningen. 38 procent av de sökande kvinnorna mot 48 procent av männen fick komma in på utbildningen.

I psykologsamtalen ställs bland annat frågor om moral och etik. I lämplighetsbedömningen hamnar 24,2 procent av männen mot 11,6 av kvinnorna i de två högsta av nio klasser.

Marie Andersson anser att psykologerna bedömer kvinnorna hårdare än männen. Hon ifrågasätter också psykologernas egen bild av poliser.

TT