Kvinnor och män talar om olika saker

Kön avgör samtalsämnet på jobbet

RELATIONER

STOCKHOLM (TT)

Medan män pratar om sport, fritidssysslor och lön, pratar kvinnor om barn, skola och tidsbrist, enligt en undersökning från TCO.

Foto: Mats Strand
Lön eller dagis? Ny undersökning visar att kvinnor och män snackar om olika saker på jobbet.

Över 60 procent av de förvärvsarbetande mammorna uppger i studien, som omfattar 800 förvärvsarbetande, att de ofta pratar om barnen på jobbet.

Kvinnorna är också intresserade av hälsa och sjukdom, ett ofta återkommande ämne för fyra av tio kvinnor. Motsvarande bland männen är två av tio.

Drygt fyra av tio kvinnor pratar ofta om sin känsla av att tiden inte räcker till, medan bara en av fyra män ofta avhandlar det ämnet.

Däremot pratar män om pengar. Cirka hälften av männen pratar ofta om löner. Andelen bland kvinnorna är hälften så stor.

Men det finns även gemensamma intressen. Mer än hälften av både män och kvinnor pratar ofta med sina arbetskamrater om chefen och/eller ledningen.

TT