Räddningstjänster dåliga på jämställdhet

Oförberedda på graviditeter och sexuella trakasserier

RELATIONER

STOCKHOLM (TT)

35 av 37 räddningstjänster som jämställdhets- ombudsmannen (Jämo) granskat i sommar fick underkänt. De största bristerna är att räddningstjänsterna inte förberett sig för graviditeter eller sexuella trakasserier.

Foto: Lotte Fernvall

Bara räddningstjänsterna i Stockholms stad och Karlstadsregionen fick grönt ljus i Jämos granskning av arbetet för jämställda villkor på arbetsplatsen.

Jämo har bland annat ställt frågor om arbete med att anpassa arbetsplatsen så att den passar både kvinnor och män. Det handlar konkret om arbetskläder i små storlekar, liksom separata omklädningsrum och duschar.

Jämos utredare Helen Ekström uppger att problemen på det området var mindre än hon misstänkt.

– Vi hade hört om en kvinna som fick jobba i för stora skor. Det är självklart svårare att utföra sina arbetsuppgifter om man inte har rätt utrustning. Men där hade många räddningstjänster tänkt till, säger Helen Ekström till TT.

Sexuella trakasserier

Däremot var bristerna större vad gäller konkreta insatser för att förebygga sexuella trakasserier.

Helen Ekström understryker att räddningstjänsten har chansen att inte göra samma misstag som polisen och försvaret, som var för dåligt förberedda på att kvinnor skulle dela arbetsplatsen.

– Sexuella trakasserier blev ett stort problem där. Nu finns chansen för räddningstjänsten att klara av det bättre. Men då måste man tydligt tala om vad som ska göras för att motverka problemen och vem som är ansvarig för åtgärder när trakasserier anmäls, säger Helen Ekström.

En räddningstjänst, Klarälvdalens räddningstjänst i Värmland, uppger för Jämo att man förbjudit porrbilder på arbetsplatsen.

– Den kvinnliga fägringen ska hyllas, men inte på det sättet. Vi har studiebesök från dagisåldern och uppåt och det passar sig helt enkelt inte, säger Börje Olsson, platschef på brandstationen i Munkfors, till TT.

Porrbilder förekom, enligt Börje Olsson, inte på någon av Klarälvdalens tre brandstationer innan förbudet. Bland 68 anställda finns numera sex kvinnliga deltidsbrandmän.

– Det har blivit en annan stämning med mer hänsynsfullt uppträdande. Den råa jargongen finns inte längre. Det har bara varit positivt, säger Börje Olsson till TT.

Uppgifter för gravida

Jämos granskning visar att många räddningstjänster inte förberett sig på vad som händer om en brandman blir gravid. Kvinnor ska inte rök-, kem- eller vattendyka under graviditeten, och måste då få andra arbetsuppgifter.

-?I debatten har det förts fram som ett skäl att inte anställa kvinnor, eftersom de andra arbetsuppgifterna nu utförs av äldre män som inte får rökdyka längre. Därför måste man förbereda för vad som händer vid graviditeter, säger Helen Ekström.

Granskningen omfattade också konkreta åtgärder för att underlätta för anställda män och kvinnor att kombinera jobbet med föräldraskap.

De 35 underkända räddningstjänsterna ska senaste den 6 oktober komplettera sina uppgifter.

Christina Bodin/TT

Fakta: kvinnliga brandmän