Nu är det klippt - för männen

Direktiv för jämställdhet tas upp i EU

RELATIONER

Samma priser för män och kvinnor hos frisören.

Så kan det bli om de direktiv för jämställdhet som nu debatteras i EU går igenom.

Foto: BJÖRN LINDAHL
JÄMSTÄLLT PÅ ALLA OMRÅDEN EU-kommissionen diskuterar en förändring av reglerna för jämställdhet.

EU:s nuvarande regler för jämställdhet handlar mest om arbetsmarknaden. Men om det direktiv som EU-kommissionen väntas föreslå blir verklighet kommer det att få praktiska konsekvenser även inom flera andra områden.

I förslaget förslås en reglering av hur kvinnor får framställas i media.

- Den delen är det troligt att Sverige reserverar sig mot eftersom det då går emot tryckfriheten, säger Lena Ag, ordförande i s-kvinnornas internationella råd.

Nils Olauson