Kvinnliga doktorander beroende av manliga handledare

Upplever att de inte accepteras som medlemmar i forskarkollektivet

RELATIONER

STOCKHOLM (TT)

Många av landets doktorander anser att handledningen inte fungerar på forskarutbildningen. Det visar Högskoleverkets undersökning som publiceras i dag. Det är dags att förändra handledningsorganisationen, skriver Sigbrit Franke och utredaren Gunilla Jacobsson, chef respektive utredare på Högskoleverket, på DN Debatt.

En tredjedel av doktoranderna svarar i undersökningen att de inte får konstruktiv kritik av sin handledare. Nästan lika många säger att de handledaren inte visar intresse. Många kvinnliga doktorander uppger att de befunnit sig i beroendesituation till sin handledare, som i fyra fall av fem är manlig. Kvinnorna känner också att de inte är lika accepterade som män som medlemmar i forskarkollektivet.

Av doktoranderna uppger 70 procent att de inte har medinflytande på institutionen och många tycker att forskarutbildningen ställer för höga krav i förhållande till den tid som finns till förfogande.

I studien har över hälften av alla doktorander i Sverige tillfrågats och svarsfrekvensen är 72 procent.