Hjälp Amina - skriv till presidenten

RELATIONER

Vädja för Amina och för en förändring av sharia-lagarna. Här är Amnestys

Bäste President Olusegun Obasanjo

Jag skriver till Er för att uttrycka min oro över Amina Lawals situation i

delstaten Katsina. Jag protesterar mot att Amina dömdes till döden genom

stening i en bristfällig rättegång.

Jag protesterar också mot hur sharia-lagarna i norra Nigeria tolkas - inte

mot sharia-lagar generellt eller mot någon religion. Det som bekymrar mig

är att tolkningen leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna och

av den nigerianska konstitutionen.

Amina och flera andra personer, bland andra Ahmadu Ibrahim och Fatima

Usman, har ställts inför sharia-domstolar och dömts till stening, stympning, spöstraff och hängning. Dessa straff kan jämställas med tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Det är särskilt upprörande eftersom flera av de dömda inte har haft någon advokat närvarande under själva rättegången.

Den nigerianska regeringen måste garantera att ingen i Nigeria

diskrimineras inför lagen på grund av kön, religiös tillhörighet eller

social status.

Att Ni tillåter att sharia-lagarna tolkas på ett sätt som leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, strider mot Era förpliktelser i enlighet med bland annat FNs konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna samt FNs tortyrkonvention.

Jag vädjar till Er att garantera att Aminas dom inte verkställs. Jag vädjar också till Er att se till att inte fler kvinnor, män eller barn hamnar i

samma situation som Amina. Sharia-lagarna måste omtolkas så att de respekterar de mänskliga rättigheterna.

Högaktningsfullt

----------------------------

ARTIKELN HANDLAR OM