Stress ökar risken för bröstcancer

Ny studie: Det finns ett tydligt samband

RELATIONER

MALMÖ/KÖPENHAMN

Risken att drabbas av bröstcancer ökar om man lider av stress.

En studie på 1 462 svenska kvinnor i åldrarna 38 till 60 visar på en fördubblad risk för bröstcancer för de kvinnor som lever ett stressigt liv.

Studien presenterades på onsdagen av allmänläkaren Östen Helgesson vid den europeiska cancerkongressen i Köpenhamn.

Han konstaterade att det finns ett tydligt samband mellan stress och bröstcancer, men att detta behöver utforskas närmare. Det går till exempel inte att säga hur mycket stress som behövs för att bröstcancerrisken ska öka.

Östen Helgesson har tillsammans med en forskargrupp följt kvinnorna under 24 år. De har dels genomgått medicinska undersökningar, dels fått svara på frågor. Uppgifterna om kvinnornas stressnivå kommer alltså från deras egna skattningar.

Sambandet mellan stress och bröstcancer är oberoende av faktorer som alkohol, utbildningsnivå och rökning, framhåller Helgesson i ett pressmeddelande.

TT