"Det beror inte på kirurgin"

RELATIONER

Det beror inte på själva bröstförstoringen om kvinnan tar livet av sig.

Det säger plastikkirurgen Per Hedén vid Akademikliniken i Stockholm.

Foto: BJÖRN LINDAHL
Per Hedén, plastikkirurg.

De allra flesta av de mellan 3 000 och 5 000 svenskor som förstorar brösten varje år har en bra självbild och lider inte av depression. Men jämfört med andra kvinnor är det ändå något fler som har psykiska besvär.

-Det finns inget som tyder på att självmordsfrekvensen har något med själva bröstförstoringen att göra. Förklaringen finns i kvinnans bakgrund, i hur hon mådde redan före ingreppet, säger han. Kvinnor som har en skev kroppsuppfattning eller är deprimerade ska enligt Per Hedén inte genomgå en bröstförstoring. Ingreppet löser inte deras problem.

Ökad livskvalitet

- Vi har sjuksköterskor och psykologer som jobbar med just de här frågorna. Vi läkare pratar igenom ingreppet med patienten som också får fylla i ett formulär om sitt hälsotillstånd. Lika viktigt som det är att veta när och hur man ska operera är det att veta när man inte ska operera en patient, säger Per Hedén.

Minst två stora studier visar att antalet självmord är fler bland kvinnor som gjort bröstförstoring än bland andra kvinnor. Men det finns studier som visar på en ökad livskvalitet i gruppen.

- Man har faktiskt sett effekter som färre depressioner, bättre kroppsbild och ett förbättrat sexualliv, säger Per Hedén.

Karolina Vikingsson