Handbok för självhjälp kan bota hetsätare

RELATIONER

En självhjälpshandbok som bygger på kognitiv beteendeterapi kan ha god effekt för att bota olika former av hetsätning. Det framgår av den första svenska studie som gjorts kring behandling av bulimi och hetsätningsstörning, skriver Upsala Nya Tidning.

Studien, som gjordes vid Uppsala universitet, omfattar 31 personer med olika former av ätstörningar. Många avbröt behandlingen i förtid, vilket pekar på hur svårt det kan vara att ta tag i djupt rotade störningar. Men bland dem som fullföljde programmet hade behandlingen påtagligt positiva effekter.

Antalet tillfällen när de hetsåt minskade till under hälften. Minskningen av medvetna uppkastningar och användande av laxermedel för att inte lägga på sig vikt var ännu större, och sju av de 31 patienterna betraktades som botade.

- Positivt är också att patienterna även på lång sikt lärde sig att bättre hantera sitt ätande. Behandlingseffekterna kvarstod vid en efterkontroll ett halvår efter behandlingens slut, säger en av de ansvariga för studien, filosofie doktor Ata Ghaderi vid Uppsala universitet, till tidningen.

Den handbok som är grunden för behandlingen innehåller bland annat fakta om hetsätning. Med tips och hemuppgifter ska patienterna stegvis träna bort sitt onormala förhållande till ätandet och sin egen vikt.

Halva gruppen fick hjälp av psykologstudenter, men studien visar att den halva som fick klara sin träning själv nådde lika goda resultat.

TT