Brösten är viktigare för kvinnor än för män

RELATIONER

Mannen saknar inte bröstet.

Den stora förlusten för honom är istället att han inte får den service han är van vid hemma.

Marianne Omne-Pontén är doktor i medicinsk vetenskap och expert i ett nationellt vårdprogram för bröstcancersjuka på Socialstyrelsen. Hon är också föreståndare för Centrum för klinisk forskning Dalarna.

1993 disputerade hon med en avhandling om bröstcancersjuka kvinnor och deras psykosociala anpassning.

Hon följde 100 kvinnor och deras män.

– Männen tyckte inte att det var ett så stort besvär om ett bröst försvann. Attraktionskraften påverkades förvånansvärt lite, säger Marianne Omne-Pontén.

Den bilden bekräftas av Gun-Marie Larsson, förstekurator på Radiumhemmets Rehabiliteringscentrum, Karolinska sjukhuset i Solna.

– Mannen fokuserar inte så mycket på brösten som kvinnan gör. Kvinnorna säger ofta att de känner sig som ”halva människor”, när de förlorat ett bröst. Men mannen säger: ”Jag tycker att hon är fin ändå”, säger Gun-Marie Larsson, som håller i samtalsgrupper för anhöriga till cancersjuka.

Då har männen svårare att acceptera de ombytta könsroller, som sjukdomen tvingade fram. Att han måste städa, diska och laga mat, när hon inte längre orkar.

– Alla män saknade servicen hemma, berättar Marianne Omne-Pontén.

Många av männen i studien hade vuxit upp på 10- 20- och 30-talen och var ovana vid hushållsarbete.

– Mannen hade förståelse för att kvinnan drabbades av trötthet det första halvåret. Men sen hoppades han att kvinnan skulle vara som vanligt igen, säger Marianne Omne-Pontén.

Bröstcancer är en sjukdom som väcker ångest också hos mannen.

–Han lider med kvinnan och känner sig otillräcklig. Männen oroar sig också för att sjukdomen ska återkomma, säger Gun-Marie Larsson.

Mary Mårtensson