Sex sätt att behandla bröstcancer

Bröstbevarande kirurgi

RELATIONER

Vad är det?

Tumören opereras bort. Den vanligaste behandlingen. Måste kombineras med strålbehandlingoch ibland med cellgifter och/eller hormoner.

Hur går det till?

Vid operationen tar kirurgen bort tumören och en bit vävnad runt omkring. Det skickas sedan på undersökning för att bekräfta att tumören är begränsad.

När görs det?

Om det är en liten och begränsad tumör. I dag krymps ibland stora tumörerna med cellgifter först och då kan ett begränsat ingrepp göras som kan spara bröstet.

Kirurgi

Vad är det?

Hela bröstet där tumören sitter opereras bort.

Hur går det till?

Efter operationen skickas bröstet på undersökning för beslut om den fortsatta behandlingen. På de stora sjukhusen kan en direktrekonstruktion av bröstet göras.

När görs det?

Om tumören är stor eller finns på olika ställen i bröstet.

Cellgifter

Vad är det?

Ett läkemedel som skadar cancercellens DNA så att den inte kan föröka sig, och minskar därmed risken för återfall.

Hur går det till?

Cytostatikan ges intravenöst på sjukhus. Ofta kombineras två eller tre olika cellgifter. Vanligtvis 6-8 behandlingar var tredje vecka. Behandlingen tar några timmar och patienten kan åka hem efteråt.

När görs det?

Cellgifter ges nästan alltid om tumören är spridd till lymfan, om man vet att det finns risk för micrometastaser, är biologiskt aggressiv, icke-hormonkänslig eller är en tumör av Elston grad 3, det vill säga den mest aggressiva tumörsorten.Ges sällan till personer över 70 år, på grund av biverkningarna.

Vilka är biverkningarna?

Vanligt är att håravfall, illamående, och sänktablodvärden. I dag finns bra tabletter och sprutor mot illamåendet.

Strålning

Vad är det?

Strålning ges på sjukhus och tar bara några minuter. Risken för lokalt återfall minskar med 30 procent.

Hur går det till?

Rutin är att ge strålning fem dagar i veckan under fem veckor. Strålningen tar bara några minuter för patienten.

När görs det?

Strålning ges till alla som har bröstet kvar. Strålning ges också till de som har fler än fyra metastaser i lymfan.

Vilka är biverkningarna?

Det finns risk för brännskador.Både bröst, körtlar och hals strålas vid lymfmetastaser, vilket innebär mer risker för lungor och hjärta.

Hormonbehandling

Vad är det?

Ett medel som gör att eventuella tumörceller som finns kvar inte kan få stimulans och gå i delning.

Hur går det till?

Kvinnan äter en tablett om dagen i fem år.

När görs det?

Om tumören är beroende av östrogen för att växa. Cirka 70 procent får en hormonkänslig tumör.

Vilka är biverkningarna?

Kvinnan går in i ett för tidigt klimakteriet och fertiliteten går ner under behandlingen.

Antikroppar

Vad är det?

En ny typ av behandling som kan liknas vid en målsökande robot som letar sig fram till sina mål, tumörcellerna, och fastnar på dem. Där blockerar den en receptor som är viktig för cellernas tillväxt, som kallas för Her2/neu.

Hur går det till?

Läkemedlet ges intravenöst under en dryg timme och kan ges en gång varje vecka eller var tredje vecka.

När görs det?

Används vid spridd bröstcancer för de patienter som har en Her2/neu-positiv tumör. Det är en mycket aggressiv tumör som cirka 20 procent får.