”Rosa pengar räddar liv”

Aftonbladet skänker 100000 kr

RELATIONER

I dag börjar Aftonbladet och Cancerfonden sin jakt på rosa pengar.

Aftonbladet skänker 100 000 kronor. Varför, frågade vi chefredaktör Anders Gerdin.

– Vi tycker ett det här är en bra och viktig kampanj, som vi gärna vill delta i både journalistiskt och ekonomiskt.

Foto: Foto: BJÖRN LINDAHL/MARIA ÖSTLIN
”EN VIKTIG KAMPANJ” Aftonbladets chefredaktör Anders Gerdin med en check på 100000 kronor till Rosa bandet-insamlingen. – Det här är en viktig kampanj, de rosa pengarna kan hjälpa till att rädda liv.

Varför skriver Aftonbladet om just bröstcancer?

– Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Därför är det naturligt att vi uppmärksammar den extra mycket.

Vems idé var det att göra artikelserien?

– Vi fick en förfrågan från Cancerfonden.

Vad vill Aftonbladet skildra med bröstcancerserien?

– Beskedet – att man fått bröstcancer – är oerhört ångestladdat. Men i dag behöver cancer inte innebära att man dör. Vi vill därför inte bara visa det mörka – utan även hoppet och livet efter bröstcancern.

– Vi vill också visa att det är traumatiskt, inte bara för kvinnan, utan också för hennes barn, man och anhöriga. Den problematiken har inte skildrats tillräckligt.

Vad hoppas du att Aftonbladet ska uppnå?

– Vi vill avdramatisera cancern. Många blir friska. Bröstcancer behöver inte bli en dödlig sjukdom.

– Jag hoppas att artikelserien får folk att börja diskutera frågorna kring bröstcancer. Jag tror att det är så, att människor - som drabbats av något svårt – lätt känner sig isolerade. I vår kultur har vi svårt för att prata om svåra saker och med folk som har sorg.

– Om vi kan få bröstcancer att bli ett samtalsämne, så har vi hjälpt folk.

Varför är det viktigt att informera om bröstcancer?

– De flesta kvinnor vet att det är viktigt att undersöka sina bröst. Ändå är det få som gör den där enkla undersökningen. Om vi kan få kvinnor att undersöka sina bröst själva så kan vi rädda liv.

Finns det några pressetiska problem med att samarbeta med en ideell intresseorganisation?

– Nej, jag tycker inte det. Aftonbladet har en lång tradition av att engagera sig i samhällsfrågor och orättvisor. Allt från insamlingar ihop med Unicef och Rädda Barnen, till 100%-kampanjen och orättvisa löner.

Mary Mårtensson