En av tre drabbade har cancer i släkten

RELATIONER

Var tredje kvinna som får bröstcancer har en nära släkting med sjukdomen.

Två riskgener har hittats och forskning efter nya pågår för fullt.

– Nästa generation kvinnor har möjlighet att ändra sin framtid, säger Annika Lindblom, professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet.

I dag har forskarna hittat två gener som ger bröstcancer, BRCA 1 och BRCA 2. Kvinnor som bär på någon av dem löper 80 procents risk att få bröstcancer.

Men generna har hittats hos få kvinnor – mindre än en procent med bröstcancer bär på någon av generna enligt en ny studie på Södersjukhuset.

Annika Lindblom och hennes kolleger försöker hitta nya gener för att kvinnor ska kunna operera bort sina bröst om de är bärare av en bröstcancergen.

– Vi kan hitta en ny gen om en vecka, men det kan också ta tio år, säger hon.

Forskningen inriktas allt mer på att hitta så kallade lågriskgener.

– Mycket talar för att bröstcancer är ärftligt, men att många som är bärare av lågriskgener aldrig blir sjuka.

De två kända genmutationerna är dominanta, vilket innebär att genen sitter i en av våra två kromosomer. Det gör att varje barn har 50 procent risk att ärva genen om någon av föräldrarna är bärare.

Även män kan föra genen vidare

Vad många inte vet är att genen kan ärvas även från pappa.

– Det är lätt att glömma bort att titta på släktingarna på sin pappas sida, men det är lika viktigt, säger Annika Lindblom.

Hon bedömer att de flesta kvinnor som får reda på att de bär på genen väljer att ta bort brösten. Då minskar risken från 80 procent till under normalrisken som är tio procent.

– Jag anser att de som har genen har rätt att få veta det så att de själva kan fatta sitt beslut. Det har tidigare funnits en attityd att vi ställer till det, men i dag är det inte lika laddat. Så märkvärdigt är det inte att operera bort sina bröst om man ställer det i proportion till att dö.

Christina Larsson

[email protected]

ARTIKELN HANDLAR OM