Rätt att stänga av elev som sa hora

Länsrätten: ”Pojken trakasserade en flicka i klassen”

RELATIONER

Det var rätt av en skola i Malmö att stänga av en pojke som kallat en flicka för hora.

En dom i länsrätten, dit pojkens föräldrar klagat, ger rektorn på skolan rätt.

Pojken trakasserade flickan som gick i samma klass, enligt länsrätten. Han har ”uttalat kränkande tillmälen” och rektorn ”har haft fog för att avstänga eleven”.

Det var i början av oktober som rektorn stängde av pojken under fjorton dagar i avvaktan på beslut i skolans styrelse, skriver Sydsvenskan.

"Riktigt att stänga av eleven"

Länsrätten har heller inget att invända mot det tillfälliga förfarandet och skriver:

"Om det bedöms nödvändigt med hänsyn till risken för andra elever och skolans personal får rektor, i avvaktan på att styrelsen skall avgöra ett viktigt ärende, besluta att med omedelbar verkan interimistiskt avstänga en elev."

Fick bakläxa förra året

Beslutet granskades direkt av utbildningsförvaltningen.

- Jag fann att beslutet fattats på riktiga grunder, säger utbildningsdirektör Matz Nilsson till Sydsvenskan.

Men han betonar att det är svårbedömda frågor.

- I fjor fick vi bakläxa i ett liknande ärende, säger han.

Då var det en 17-årig elev på skolan som hotade två skolkamrater till livet. Han stängdes av direkt. Men länsrätten ansåg i sin dom att eleven istället borde fått en skriftlig varning.

Johan Kristensen

ARTIKELN HANDLAR OM