Bush förbjöd abort

Trotsades direkt av domare

RELATIONER

WASHINGTON

USA:s president George Bush skrev i går under ett förbud mot en kontroversiell abortmetod kallad partiell födsel.

Men bläcket med hans namnteckning hann knappt torka förrän en federal domare i Nebraska beslutade att fyra läkare som utför abortmetoden ska få arbeta vidare.

Protester mot lagen

En distriktsdomare i New York fattade ett liknande beslut efter en fyra timmar lång domstolsöverläggning. Aborträttsgrupper har också vänt sig till en domstol i Kalifornien med begäran om att bromsa tillämpningen av lagen.

Bara i undantagsfall

Bush sa i förra veckan att USA inte är redo för ett heltäckande abortstopp. Men partiell födsel väcker extra starka känslor. Metoden går till så att fostret dras ut ur livmodern med benen först.

Alla är överens om att metoden bör användas i extrema undantagsfall, och det tros för närvarande handla om några hundra fall per år.

Reuters-TT