Tvångsäktenskap blir förbjudna nästa år

Svensk praxis med undantag för barn från andra länder kriminaliseras

RELATIONER

Den 1 maj 2004 införs en åldergräns på 18 år för att gifta sig i Sverige.

Åldersgränsen ska gälla alla, oavsett medborgarskap, enligt en lagförslag som överlämnas på torsdagen.

- Jag är jätteglad, säger Bernadita Nunez från kvinnoorganisationen Terrafem.

I dag gör myndigheterna undantag för utländska pojkar och flickor om lagen i deras hemland tillåter att de gifter sig.

Bernadita Nunez har flera år och i många sammanhang talat om att undantagen måste bort. Hon och hennes organisation har uppvaktat politikerna för att få stopp på barn-och tvångsäktenskap.

Nu blir det ett brott att gifta bort underåriga.

I en lagrådsremiss föreslår nu justitieminister Thomas Bodström tillsammans med vänstern och miljöpartiet lagändringar som ska börja gälla den 1 maj 2004.

Ändringarna innebär att 18 år som lägsta ålder för att gifta sig i Sverige ska gälla alla, oavsett medborgarskap.

Den nya lagen gör också barnäktenskap och tvångsäktenskap som ingås i utlandet olagliga.

Att tvinga barn att gifta sig kriminaliseras.

Och att viga ett par utan att ha formell vigselrätt enligt svensk lag blir förbjudet.

"Det gäller nu att se till att de lagregler vi har kommer till användning i de fall straffbara övergrepp sker." skriver Thomas Bodström och medlemmarna i lagutskottet Marianne Carlström (s), Ulf Holm (mp), och Tasso Stafilidis (v), på DN debatt idag på torsdagen.

- Lagen lägger ribban och det är növändigt. Liksom med prostitutionslagen ocvh kvinnofridslagen markerar regeringen var den står, säger Bernadita Nunez.

Hon har inga illusioner om att inställningen bland de som tvingar sina underåriga barn till gifte kommer att andras särskilt snabbt.

- Nej visst, man kan fortfarande ha tvingat en flicka att gifta sig och sedan dölja det med att säga att hon lever med sin farbror till exempel.

- Men den här lagen ger unga flickor som vänder sig till socialtjänsten rätt att få hjälp. Idag finns det många exempel på flickor i sådana här situationer som sökt hjälp hos socialtjänsten men inte fått det.

För åren 2004-2006 avsätter staten 100 miljoner kronor för insatser mot hedersrelaterat våld

Det är en relativ höjning av de 20 miljoner som betalats ut för samma ändamål andra halvåret 2003.

Simone Söderhjelm

ARTIKELN HANDLAR OM