EU-projekt ska ge fler kvinnliga toppchefer

RELATIONER

STOCKHOLM (TT)

I Sverige utgör kvinnorna 37 procent av de anställda, men bara 19 procent av cheferna.

Nu startar jämställdhetsombudsmannen (Jämo) ett EU-projekt för att få fram fler kvinnliga toppchefer i näringslivet och den offentliga förvaltningen.

I offentlig sektor är 87 procent av kommuncheferna män, trots att cirka 80 procent av de anställda är kvinnor. Situationen i övriga EU-länder är ungefär densamma, konstaterar Jämo i ett pressmeddelande.

Projektet Women to the top, kostar drygt 5 miljoner kronor och finansieras av bland andra EU och svenska staten.

Tillsammans med samarbetspartners i Danmark, Estland och Grekland riktar sig EU-projektet till kvinnor som vill nå högre chefsbefattningar, till beslutsfattare i arbetslivet och till konsultföretag som rekryterar toppchefer.

Genom att sprida kunskap och bygga nätverk hoppas man nå förändring.

Varje land håller under våren 2004 ett seminarium om kön, ledarskap och organisation och under hösten ett seminarium om metoder för förändring.

Mot slutet av året summeras projektet vid en internationell konferens i Sverige.

TT